Brandwerend glas kan een brandwerendheid van wel 90 minuten hebben. Kostbare tijd wanneer er sprake is van een brand. De voorgeschreven mate van brandwerendheid verschilt per gemeente en gebouw. Ook moet de ruit en de plaatsing ervan aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het certificaat van brandwerendheid krijgt. Een secuur werkje, waarbij een aantal dingen juist wel, en andere juist níet mogen.

Wat wel:

  • Te allen tijden moeten er brandwerende kit, band en blokjes worden toegepast.
  • Band dat in de sponning gedaan wordt, moet voldoen aan certificering van het glas. Elke ruit heeft een certificaat waarin dit staat.
  • Het gewicht van de kozijnen moet de juiste zwaarte hebben.

Wat niet:

  • Geventileerde glaslatten. Het raam moet helemaal rondom afgesloten zijn zodat er geen zuurstof doorheen kan.

Na plaatsing wordt er een certificaat afgegeven, en wordt elke ruit bestempeld met het merk en de hoeveelheid brandwerendheid.

Meer weten over brandwerend glas? Neem contact met ons op.