Disclaimer

DISCLAIMER GLASRUIT.NL

Dit is de internet website van Glasruit.nl onder de domeinnaam: www.Glasruit.nl, hierna aangeduid als “website”.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen vallen onder de competentie van de bevoegde Nederlandse rechter. In het geval een onderdeel van deze voorwaarden volgens Nederlands recht nietig is, zal het desbetreffende deel van de voorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden ongewijzigd van kracht zullen blijven. Het staat Glasruit.nl vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze website te publiceren.

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Glasruit.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Glasruit.nl is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Glasruit.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Glasruit.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van deze website of via deze website ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Glasruit.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de desbetreffende websites en is op generlei wijze aansprakelijk voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy statement

Wanneer u deze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw bezoek en het gebruik van eventuele zoektermen geregistreerd. Deze gegevens worden gedurende enkele maanden bewaard en uitsluitend gebruikt voor statistische analyses ten behoeve van de bedrijfsvoering en om algemene webstatistieken te ontwikkelen. Hiervoor kunnen cookies en trackingpixels worden gebruikt. Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Glasruit.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt zelf bepalen hoe er met cookies moet worden omgegaan. U kunt uw browser zodanig instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via uw browser.

Glasruit.nl gebruikt de gegevens van bezoekers van de website niet om ongevraagd aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen, stelt gegevens over bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking en maakt gegevens van bezoekers niet openbaar, tenzij openbaarmaking vereist is op grond van een wettelijke verplichting.

Indien u uitingen, zoals nieuwsbrieven, marketinginformatie of andere informatie van Glasruit.nl ontvangt en u dit niet langer wenst en dan kunt u dat kenbaar maken door de unsubscribefunctie aan te klikken die onder de desbetreffende uiting aanwezig is.

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken

door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backup-procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Glasruit.nl (zoals een beurs, workshop of training of vergelijkbare bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Glasruit.nl die gegevens uitsluitend gebruiken voor het desbetreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Glasruit.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacyregeling of de inhoud van websites die door middel van een link of verwijzing met deze website zijn verbonden.

-/-

Over glasruit.nl

Glasruit.nl, de plek om online uw glas op maat te bestellen. Bereken de prijs van uw glas op maat tegen de scherpste prijzen. Glas voor uw nieuwbouw ruit of bij glas schade, snel en online geregeld. Het assortiment van glasruit.nl heeft door samenwerking met Pilkington Benelux de beste kwaliteit glas. Dankzij samenwerking met Jansen Glas kan Glasruit.nl niet alleen door heel het land glas leveren, maar ook geleverd glas plaatsen.

 

Bekijk alle beoordelingen

  • Eindcijfer

Deze cijfers zijn gebaseerd op beoordelingen die terug te lezen zijn op KiyOH

-