Glas in lood is er in alle soorten en maten, maar het heeft één overeenkomst: het bestaat altijd uit enkel glas. Nu komt het geregeld voor bij monumentale panden dat men het glas in lood wil behouden, maar ook voldoende isolatie van het gebouw wil bewerkstelligen. Dit biedt de nodige uitdagingen, omdat er meestal vanuit de gemeente specifieke voorschriften bestaan over behoud van het stadsgezicht, waar rekening mee moet worden gehouden. Maar ook bij nieuw glas in lood vergt het isoleren ervan een speciale aanpak, omdat het nu eenmaal een ander soort beglazing is dan een standaard raam.

Het isoleren van glas in lood kan op twee manieren:

  • Het glas in lood wordt uit het kozijn gehaald, iets verkleind, en door een isolatieglasfabrikant ingebouwd in isolatieglas;
  • Er wordt een voorzetraam aan de binnen- of buitenkant geplaatst dat het glas in lood isoleert. Om ervoor te zorgen dat de ruimte tussen het glas kan worden schoongemaakt is het raadzaam een voorzetraam scharnierend uit te voeren. In het geval van het behouden van een aangezicht kan het raam aan de binnenkant worden geplaatst.

Meer weten over het isoleren van glas in lood? Neem contact met ons op.

-