Benieuwd naar wat voor soort glas je nodig hebt? Kijk dan in dit overzicht.

90 procent van het glas wat gebruikt wordt is HR++ 5-4* mm. Voorbeeld: 5-4* mm is 1 ruit van 5 mm plus 1 ruit van 4* mm dikte (* staat voor de HR coatinglaag op de binnenste ruit) met daartussen een spouw naar keuze bv. 15 mm totale dikte. Dit komt dan op totaal 24 mm van het glas. De dikte heeft te maken met de oppervlakte van de ruit, dus hoe groter de oppervlakte hoe dikker het glas moet zijn vanwege de windbelasting. De glasdikte bepalen wordt verderop uitgelegd.

Zoals bij de garantie al beschreven levert Pilkington glas met Komo keur en 10 jaar fabrieksgarantie. Aan deze garantie is echter wel de voorwaarde verbonden, dat u het glas conform de plaatsingsvoorschriften monteert. Hieronder vindt u een praktische beschrijving voor houten kozijnen en als u deze volgt, dan geldt de garantie.

Uitgangspunten:

 • Montage van isolatieglas in houten kozijnen, ramen of deuren
 • Montage volgens het open ventilatiesysteem
 • Glasdikte volgens de NEN 2608 norm.

Benodigde montage materiaal:

 • Kunststof glasblokjes
 • Glasband (PE celband, zelfklevend)
 • Beglazingskit (hou rekening met uw verfsysteem)
 • Glaslatten
 • Glasschroeven of koploze spijkers
 • Gereedschap: schroevendraaier/beitel, verfkrabber, evt. glasdrager, glaslepel, kitspuit, plamuurmes, hamer/schietpistool

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Indien u het glas monteert in een bestaand raam: verwijder de oude ruit en maak het raamwerk zorgvuldig vrij van kit en/of stopverf resten.
 • Controleer of het houtwerk in goede staat is. Repareer evt. houtrot plekken.
 • Controleer ook het hang en sluitwerk van ramen (isolatieglas is nl. veel zwaarder dan enkel glas).
 • Controleer of het isolatieglas van goede afmeting is, de speling moet rondom 3-5 mm zijn.
 • Controleer of alle hulpmaterialen aanwezig zijn.
 • Bepaal de wijze van ontluchting van de sponning, 2 gaten van 8 mm of een opengewerkte ventilatielat aan de onderkant:
 • Maak van tevoren de glaslatten pasklaar. De glaslatten moeten in de bovenhoeken strak op elkaar aansluiten en in de benedenhoeken een speling van ca. 3 mm hebben.

Montage:

 1. De glasband is aan een zijde voorzien van een zelfklevende laag. Plak het glasband in de sponninghoogte, ca. 4 -5 mm van de rand
 2. Plak het glasband ook op de glaslatten, ca. 4 – 5 mm vanaf de rand;
 3. Leg de kunststof glasblokjes op de ondersponning ca. 1/5 deel van de breedte uit de hoek.
 4. Het isolatieglas op de glasblokjes in de sponning plaatsen;
 5. Bij binnenbeglazing een waterslot / hielafdichting aanbrengenaan de onderzijde van de ruit en 15cm omhoog langs de stijlen
 6. De glaslatten aanbrengen;
 7. Beglazingskit aanbrengen. Gebruik hiervoor speciale beglazingskit. De meeste beglazingskitten zijn droog afwerkbaar. Wees niet te zuinig met de kit, laat tijdens het kitten een “rups” van kit ontstaan.
 8. Met een plamuurmes of pvc-pijp de overtollige kit verwijderen.
 9. Beglazingskit een paar dagen laten uitharden alvorens de ramen te zemen.

Op door Pilkington Benelux B.V. gefabriceerd isolatieglas zijn de volgende STANDAARDGARANTIEBEPALINGEN van toepassing.

1. Door Pilkington Benelux B.V. wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbelglaseenheid (of indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid.

2. De onder 1 genoemde garantie wordt afgegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:

a. De eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of

b. Andere dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften mits door Pilkington Benelux B.V. schriftelijk geaccepeerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften.

De afnemer van Pilkington Benelux B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.

 

3. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:

a. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als het gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;

b. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);

c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;

d. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);

e. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningsafdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD ‘81 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing,

alsmede de NPR 3577;

f. inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning;

g. het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de randafdichtingen van de eenheid kunnen aantasten.

h. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
4. Geen garantie wordt verleend voor:

– eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas;

– eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing;

– eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden,

tenzij met Pilkington Benelux B.V. schriftelijk anders is overeengekomen;

– eenheden met kruisroeden de luxe;

– onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen genoemd in de Europese productnorm voor

isolerend dubbelglas NEN-1279, NEN-EN 572, NEN-EN 1096, NEN-EN 12150, NEN-EN 1863, NEN-EN 14179 en NEN-EN-ISO 12543.

– vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties,

barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen.

– zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.

5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materieel 3 jaar.

6. De garantie houdt in dat, in geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende isolerende dubbelglaseenheid wordt overgegaan, alsmede tot vergoeding van plaatsingskosten tot een maximum van € 13,60 per stuk herleverd isolatieglas; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.

7. Aan dit garantiebewijs kunnen slechts rechten worden ontleend of kan beroep op garantie worden gedaan door de leverancier die uitsluitend als garantiehouder wordt aangemerkt, een en ander bovendien mits volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen door of namens Pilkington Benelux B.V..

8. Claimen van garantie.

De garantiehouder is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en binnen 30 dagen na het constateren van de gebreken daarvan melding te doen aan Pilkington Benelux B.V., onder vermelding van factuurnummer en –datum.

Pilkington Benelux B.V.

Je bepaald  de minimum glasdikte volgens NEN 2608 voor isolatieglas

Glasdikte buiten/binnen    Maximum oppervlakte       Bijvoorbeeld                         
5  /  4                                  2.26 m2                                150cm  x  150cm =  2.25 m2
6  /  4                                  2.84 m2                                170cm  x  167cm =  2.84 m2
6  /  5                                  3.46 m2                                190cm  x  180cm =  3.42 m2
8  /  5                                  4.84 m2                                250cm  x  192cm =  4.80 m2

De levertijd van beglazing is als volgt:

• Enkel glas, draadglas,gelaagd glas, figuurglas en isolatieglas is ongeveer 2 werkweken.
• gehard glas is ongeveer 3- 4 werkweken.
• Brandwerendglas 30 min 2-3 werkweken
• Brandwerendglas 60 min 4-6 werkweken.
• Tripelglas 3-4 werkweken.

Is het mogelijk om een ruit met dubbel glas te plaatsen waar u er nu een met enkel glas heeft?

Ja, dat kan bijna altijd. U plaatst de ruit tegen het kozijn aan de buitenkant, dat is de breedste maat. Dit is dan de sponningmaat = – 1cm. zie 2 bij vraag 4. U gebruikt dan opdekglaslatten ipv gewone glaslatten om de ruit aan de buitenkant vast te zetten.

2e optie is een sleuf schafen of frezen van 1 cm diep rondom zodat rondom de ruit ook 0.5 cm luchtruimte ( + de 0.5 van het glas dat breder is dan de dagmaat) ontstaat. De laatste oplossing is meer werk, maar ziet er mooier uit. De maat van het glas is dan volgens de dagmaat + 1 cm. Zie 1 bij vraag 4.

*De 1 cm erbij of eraf geeft rondom de benodigde 0.5 cm extra ventilatieruimte die in de spouwruimte valt. Dan blijft er nog ca 0.5 cm over voor de benodigde luchtruimte om de ruit heen in de sponning. De ruit wordt altijd nog met blokjes gesteunt/gevuld om netjes op zijn plek te staan. Dus evt glasmaatafwijkingen kunnen opgevangen door de sponning sleuf bij te frezen/schafen en/of door de blokjes aan te passen).

Thermisch gehard veiligheidsglas van Pilkington wordt geproduceerd door een speciaal proces waarbij floatglas opnieuw verhit wordt en daarna versneld wordt afgekoeld. Tijdens het versneld afkoelen ontstaan er in het glas spanningen die ervoor zorgen dat het glas een grotere mechanische sterkte krijgt.

Gehard floatglas is 5 keer sterker dan gewoon floatglas en bestand tegen grotere temperatuursverschillen door bijvoorbeeld zonnewarmte in combinatie met slagschaduw of bij uw kookgedeelte.

Geschikt voor o.a. keukenachterwanden. Krasvrij, makkelijk schoon te houden en zonder boren makkelijk te bevestigen met zuurvrije kit. Een strakke manier om het stuukwerk in de keuken tegen vetspetters te beschermen.  Ook voor balustrade wanden, panelen in en naast deuren, bad- en douche wanden en toiletwand. Houdt rekening met het feit dat standaard het glas een groenige kleur heeft en dat kan invloed op de uiteindelijke kleur (vooral bij lichte RAL kleuren). Alternatief is dan Extra helder glas.

Kijk bij http://www.ralkleuren.com/ voor een uitgebreid overzicht van de RAL kleuren. (let op: uw scherm kan een andere kleurweergave dan de werkelijkheid weergeven – kijk evt bij uw plaatselijke bouwmarkt op de kleurenstalen van RAL).

 

Benieuwd wat HR++ glas nu precies is? Lees het hier en zie of het ook voor jou toepasbaar is.

HR++glas bestaat net als gewoon dubbelglas uit twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. Het bijzondere van HR++glas is de vrijwel onzichtbare flinterdunne metaallaag (coating) op de spouwzijde van de binnenruit (de coatingzijde wordt met een * aangegeven in de webwinkel). De spouw tussen de ruiten is gevuld met edelgas.

Deze metaallaag laat de zonnestraling door, terwijl de warmtestraling (vanuit de woning) wordt teruggekaatst in de woning. Door de hoge warmte-isolerende kwaliteiten van HR++ glas is er minder energie nodig voor ruimteverwarming dan bij ander glas. Daarnaast is het wooncomfort in de winter door HR++ glas merkbaar beter.

Benieuwd wat het verschil is tussen een ‘ZR’en een ‘STD’ rooster?

Een ‘ZR’ rooster is een zelfregelend ventilatierooster dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in schuivende en vaste delen van een schuifraam of schuifdeur. Het rooster heeft een glasaftrek van slechts 80 mm. Een ZR rooster is enkel van toepassing voor schuifpuien in laagbouw (t/m 2de verdieping).

Bij iedere bestelling van glas hanteren wij de standaard verzendkosten van € 35.00.
Bij spoedglas hanteren wij € 45.00 verzendkosten. Dit is alleen van toepassing als u in de postcode 1000 t/m 4250 woont.

-